آموزش میوه آرایی

آداب آرایش میز برای میهمانی های رسمی

آداب آرایش میز برای میهمانی های رسمی

رعایت نحوه میز ارایی علاوه بر منوی غذا در اسایش میهمان ها تاثیر زیادی دارد.
به طور استاندارد برای هر میهمان فضایی بین ۶۰ تا ۷۵ سانتیمتر باید در نظر گرفته شود . فاصله بشقاب ها از لبه میز ۲.۵ سانتیمتر است.
اگر تعداد مدعوین زیاد است می توانید از قرار دادن فنجان ها و ظروف مخصوص دسر بر روی میز خود داری كنید و انها را در میز كوچكی نزدیك به میز اصلی قرار دهید.
از قرار دادن گلدان ها و یا شمع دانهای بزرگ و بلند بر سر میز كه مانع دید میهمان ها می شود خود داری كنید.
در كنار هم قرار دادن میهمانها دقت لازم بفرمایید تا جو دلپذیری حاكم شود .
به جهت قرار گرفتن كارد و چنگالها در شكل زیر توجه كنید.
قاشق و چنگال دسر را در بالای بشقاب قرار دهید .
لیوان ها در گوشه سمت راست قرار داده می شوند

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •