آموزش میوه آرایی

آموزش میوه آرایی

گل رز سرخ

وسايل مورد نياز :

چغندر، چاقو، چاقوي حكاكي.

روش كار :

چغندر را پوست بكنيد.

5 گلبرگ رديف اول را به ضخامت 3 ميليمتر ايجاد كنيد ، زير گلبرگ ها  را نازك برداريد.

لايه هاي بعدي گلبرگ ها  را مانند رديف 2 بين گلبرگ هاي قبلي ايجاد كنيد.

در وسط گل گلبرگ هاي كوچك ايجاد كنيد.

 

آموزش میوه آرایی
 

گل بگونيا

وسايل مورد نياز :

تربچه ، چاقو

روش كار :

ساقه تربچه را ببريد و آن را  به 4 قسمت مساوي متصل به هم تقسيم كنيد.

در هر قسمت سه گلبرگ كوچكتر ايجاد كنيد.

گل را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.

ساقه تربچه را ببريد. در سطح آن 6 شيار ايجاد كرده و دور آنها را كمي گرد كنيد.

بين شيارها را ببريد به طوري كه در انتها به هم وصل باشند.

گل را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.

 

 آموزش میوه آرایی

 

ماكاروني هاي رنگي

وسايل مورد نياز : 

هويج، سيب زميني، كاتر دوطرفه

روش كار :

هويج و سيب زميني را پوست بكنيد.

كاتر را در هويج و سيب زميني فرو كنيد و بچرخانيد تا آنها را مانند فنر ببرد.

به آرامي فنرها را از هويج و سيب زميني خارج كنيد.

فنرها را باز كنيد.

فنر سيب زميني و هويج را داخل هم كنيد و آن را  در آب سرد بگذاريد و يا بپزيد.

 

 آموزش میوه آرایی

پروانه

وسايل مورد نياز : 

گوجه فرنگي - چاقو - تخته چوبي

روش كار :

نصف گوجه فرنگي را به 4 حلقه تقسيم كنيد. (هركدام به ضخامت نيم سانتيمتر) به طوري كه در انتها به هم وصل باشند.

سه حلقه زيرين را از وسط شكاف دهيد.

شاخك و سر پروانه را فرم دهيد.

بدن آماده شده را روي سر پروانه قرار دهيد.

 

آموزش میوه آرایی
 

 سبد گل

وسايل مورد نياز :  

گوجه فرنگي - چاقو - اسكنه 7 شكل

روش كار :

گوجه فرنگي را از طول در دو خط از مركز به فاصله نيم سانتيمتر از هم تا وسط گوجه فرنگي ببريد. (دسته سبد )

با اسكنه لبه سبد را فرم دهيد.

با استفاده از نوك چاقو ، پوست لبه ي سبد را كمي از گوشت جدا كنيد.

تخم دو تكه ي جدا شده از دسته سبد را خارج كنيد.

دو تكه را مانند بشقاب زير سبد بگذاريد.

 


 سبزی آرایی

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •