آموزش میوه آرایی

سه شنبه سی ام مهر 1387

جلوگیری از شکرک زدن مربا

در پایان پخت مربا آب لیمو به مربا اضافه کنید...اگر میزان شکر بکار برده در مربا درست باشد مرباتون هیچوقت شکرک نمیزنه.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •