آموزش میوه آرایی

جلوگیری از شکرک زدن مربا

در پایان پخت مربا آب لیمو به مربا اضافه کنید...اگر میزان شکر بکار برده در مربا درست باشد مرباتون هیچوقت شکرک نمیزنه.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •