آموزش میوه آرایی

نکات خانه داری شگرف

▪ برای تمیز کردن لباس هایی که روغنی شده از نوشابه استفاده کنید. مخصوصاً لباسی که با روغن ماشین آلوده شده را در نوشابه بخیسانید.
▪ برای شست وشوی پرده های تور از سفیدکننده ها استفاده نکنید که باعث کدر شدن آنها خواهد شد. بهترین راه اضافه کردن جوش شیرین به میزان پودر مصرفی است.
▪ اگر پرده ها را قبل از شستن کمی با آب خالص شست وشو دهید و خاک آن را بگیرید پرده ها چرک مïرد نخواهد شد.
▪ اگر بر روی شیر آب رسوب بسته شده می توان آن را با سرکه سفید تمیز کرد.
▪ اگر ظروف برنجی و استیل مخصوصاً سینی چای را با پودر رخشا یا پودر تمیزکننده وان بشویید براق و تمیز خواهد شد.
▪ ظروف غذاخوری مخصوصاً لیوان و استکان بعد از مدتی جرم می گیرد شست وشو با پودر لباسشویی جرم آن را بر طرف خواهد کرد.
▪ قرار دادن لیوان و استکان در مایع سفیدکننده باعث می شود خش و ضرب خوردگی آن نمود پیدا کند و حالت کهنه یی به لیوان ها می دهد، به جای سفیدکننده آنها را ۱۵ دقیقه در پودر ماشین لباسشویی بخیسانید.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •