آموزش میوه آرایی

دوشنبه بیست و نهم مهر 1387

لکه روژ لب

شما می توانید با مالیدن خمیر دندان بر روی این نوع لکه و سپس شست و شو، آن را به طور کامل از بین ببرید. البته پاشیدن اسپری مو نیز برای از بین بردن چنین لکه هایی (پیش از شست وشو) بسیار مفید است. راهکار دیگر برای این منظور استفاده از الکل است.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •