آموزش میوه آرایی

جمعه بیست و ششم مهر 1387

پاک کردن لکه چربی از روی لباس ها

روی لکه چربی، کمی نمک بپاشید و آن را پاک کنید. اگر لکه پاک نشد، بهتر است کمی پودر ماشین روی لکه بریزید، بعد روی پودر یک کاغذ خشک کن بگذارید، سپس با اتوی گرم روی کاغذ خشک کن را اتو کنید و با کمک یک برس، پودر را از روی پارچه پاک کنید. پودرها باعث جذب چربی شده و لکه پاک می شود.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •