آموزش میوه آرایی

رب نارنج

طرز تهيه رب نارنج


براي اينكه نارنج تلخ نشود ،پوست نارنج را از وسط به صورت يك نوار مي بريم و بعد نارنج را از وسط نصف مي كنيم و آب آن را مي گيريم و صاف مي كنيم سپس آن را مي جوشانيم تا غليظ شود .وقتي سرد شد آن را درون شيشه مي ريزيم و در جاي خنك مي ريزيم .
امتحانش ضرر ندارد.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •