آموزش میوه آرایی

طرز تهیه آلو بخارا و لواشك

اگر شما از كسانی هستید كه آلوی قطره طلا را تهیه كرده اید و مقداری از آنها در یخچال منزل مانده و شما قصد سفر دارید و فكر می كنید بعد از برگشتن آلوها خراب می شوند ، قبل از رفتن آنها را به آلو بخارایی با كیفیت عالی تبدیل كنید .
به این صورت كه ظرفی را تا نیمه پر از آب كنید و روی حرارت قرار دهید . وقتی به جوش آمد آلوها را درون آن ریخته اگر آب از جوش افتاد قدری صبر كنید تا دوباره به جوش آید . بعد آن را خاموش كرده در ظرف را می گذاریم و صبر می كنیم تا خنك شود . پوست آلوها به راحتی از آنها جدا می شود . آلوهای پوست گرفته را در سبدی قرار داده و در آفتاب گذاشته ، خشك می كنیم دقت كنید خیلی خشك نشود .
ضمنا می توانیم آلوها را به لواشك هم تبدیل كنیم . به این صورت كه مقدار كمی آب روی آلوها ریخته روی حرارت قرار می دهیم و می جوشانیم آنقدر كه آلوها له شود بعد از خنك شدن آنها را در سبدی ریخته و خوب صاف می كنیم . آب صاف شده را توی سینی ریخته و در آفتاب قرار داده و تبدیل به نان لواشك می شود .

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •