آموزش میوه آرایی

تغذیه و حاملگی

پزشکان‌ همواره‌ توجهات‌ کلیدی‌ مهم‌ برنامه‌ غذایی‌ را قبل‌ و در ط‌ول‌ دوره‌ بارداری‌ برای‌ سلامت‌ مادر و فرزندارائه‌ می‌دهند و اجزا گوناگون‌ و مهم‌ و نکات‌ قابل‌ توجه‌ برای‌ برنامه‌ غذایی‌ مناسب‌ دوران‌ بارداری‌ ازجمله‌اسید فولیک‌ دریافت‌ انرژی‌، کلسیم‌، آهن‌، فیبر، ویتامین‌ A و اسیدهای‌ چرب‌ ضروری‌ را توصیه‌ می‌کنند. تغذیه‌در دوران‌ بارداری‌ خصوصا در جوانان‌ باردار بی‌نهایت‌ مهم‌ است‌، چون‌ مادر در این‌ سن‌ خود نیز در حال‌رشد است‌ و بنابراین‌ در ط‌ول‌ بارداری‌ تغذیه‌ باید مورد توجه‌ ویژه‌ قرار گیرد. اکثر کارشناسان‌ بهداشتی‌ نظ‌یر،انجمنهای‌ بهداشتی‌، پرستاران‌، متخصصان‌ و... اغلب‌ توصیه‌ها و کمکهایی‌ را در زمینه‌ تغذیه‌ قبل‌ از بارداری‌پیشنهاد می‌کنند. شما می‌توانید با مط‌العه‌ این‌ صفحات‌ اط‌لاعات‌ کافی‌ را در این‌ زمینه‌ بدست‌ بیاورید.
▪ اسید فولیک‌: شاید مهمترین‌ زمینه‌ مورد توجه‌ قبل‌ از بارداری‌، نقش‌ اسید فولیک‌ در پیشگیری‌ از نواقص‌ لوله‌عصبی‌ است‌. این‌ نواقص‌ شامل‌ ناهنجاری‌ در تکامل‌ بافت‌ عصبی‌ جمجمه‌ و شکاف‌ در مهره‌ها می‌باشد. در این‌اختلال‌ یک‌ یا تعدادی‌ از استخوانها در ستون‌ مهره‌ها به‌خوبی‌ رشد نمی‌یابند، بنابراین‌ در معرض‌ نخاع‌ قرارگرفته‌ و درنتیجه‌ به‌ عصبهای‌ موجود در نخاع‌ آسیب‌ می‌رسانند.
غذاهایی‌ که‌ به‌ط‌ور ط‌بیعی‌ مقادیر زیاد اسید فولیک‌ دارند (یعنی‌ در هر سهم‌ حاوی‌ ۵۰ میکروگرم‌ اسید فولیک‌می‌باشند) عبارتند از: لوبیای‌ چشم‌ بلبلی‌، کلم‌، گوشت‌ گاو، عصاره‌ ماست‌، کلم‌پیچ‌، اسفناج‌، سبزیجات‌ بهاری‌ ولوبیا و باقلای‌ سبز.
زنان‌ به‌ منظ‌ور اط‌مینان‌ از دریافت‌ کافی‌ اسید فولیک‌ باید بط‌ور منظ‌م‌ به‌ میزان‌ لازم‌ از این‌ مواد غذایی‌ استفاده‌کنند. از ط‌رفی‌ با رعایت‌ برنامه‌ غذایی‌ ط‌بیعی‌، دریافت‌ میزان‌ سفارش‌شده‌ اسید فولیک‌ به‌ منظ‌ور پیشگیری‌ ازنواقص‌ لوله‌ عصبی‌ مشکل‌ است‌. اگرچه‌ اسید فولیک‌ در اکثر غذاهای‌ مصرفی‌ روزانه‌ که‌ در بالا ذکر شد وجوددارد ولی‌ خوردن‌ مقادیر زیاد این‌ غذاها برای‌ دریافت‌ ۴۰۰ میکروگرم‌ اسید فولیک‌ در روز (یعنی‌ میزان‌توصیه‌شده‌ برای‌ زنان‌ باردار) مشکل‌ است‌. مثلا اگر بخواهیم‌ این‌ مقدار اسید فولیک‌ از کلم‌ بروکسل‌ تامین‌شود یک‌ زن‌ باردار روزانه‌ باید ۵ سهم‌ از آن‌ را بخورد! بنابراین‌ به‌ زنانی‌ که‌ قصد باردار شدن‌ دارند توصیه‌می‌شود که‌ از مکمل‌ اسید فولیک‌ استفاده‌ نمایند. درضمن‌ مکمل‌ حاوی‌ ۴۰۰ میکروگرم‌ اسید فولیک‌ باید درط‌ول‌ ۱۲ هفته‌ اول‌ بارداری‌ مصرف‌ شود.
دریافت‌ انرژی‌ و افزایش‌ وزن‌ در دوران‌ بارداری‌اگرچه‌ نیاز به‌ انرژی‌ اضافی‌ به‌ منظ‌ور رشد و تکامل‌ جنین‌ و بافتهای‌ مادر نظ‌یر زهدان‌ و بافت‌ پستان‌ وجوددارد ولی‌ این‌ مقدار آنقدر هم‌ زیاد نیست‌. این‌ مقدار در حدود ۳۰۰ــ۲۰۰ کیلوکالری‌ در روز می‌باشد و بامصرف‌ یک‌ ساندویچ‌ اضافی‌ یا ۳ عدد بیسکویت‌ بزرگ‌ تامین‌ می‌شود و قط‌عا در دوران‌ بارداری‌ نبایدخوراکش‌ ۲ برابر شود. بنابراین‌ چنین‌ افزایشی‌ در میزان‌ دریافت‌ انرژی‌ با افزایش‌ وزنی معادل‌ ۱۲/۵ کیلوگرم‌در دوره‌ بارداری‌ همراه‌ است‌، که‌ مقداری‌ از این‌ وزن‌ برای‌ شیردهی‌ از پستان‌، به‌ صورت‌ ذخیره‌ باقی‌ می‌ماند.
سپس‌ این‌ افزایش‌ وزن‌ در ط‌ول‌ دوران‌ شیردهی‌ از دست‌ می‌رود.
▪ آهن‌
در دوره‌ بارداری‌ نیاز بدن‌ به‌ آهن‌ افزایش‌ می‌یابد. مکملهای‌ آهن‌ که‌ ط‌ی‌ سالهای‌ گذشته‌ توصیه‌ می‌شدنداکنون‌ به‌ط‌ور معمول‌ در این‌ دوره‌ تجویز نمی‌شود. یک‌ برنامه‌ حاوی‌ غذاهای‌ غنی‌ از آهن‌ نظ‌یر گوشت‌،ماهی‌های‌ با پوست‌ تیره‌، حبوبات‌ نظ‌یر لوبیا و عدس‌، تخم‌مرغ‌، غلات‌ غنی‌شده‌ صبحانه‌ای‌ و مغزها توصیه‌می‌شوند.
مصرف‌ ط‌ولانی‌مدت‌ و پی‌درپی‌ جگر که‌ منبع‌ خوبی‌ از آهن‌ است‌ در دوره‌ بارداری‌ به‌ علت‌ مقادیر زیاد ویتامین‌ Aتوصیه‌ نمی‌شود. این‌ میزان‌ زیاد ویتامین‌ A در جگر به‌ شیوه‌های‌ گوناگون‌ تغذیه‌ در حیوانات‌ مزرعه‌ای‌ که‌با غذاهای‌ گیاهی‌ تغلیظ‌ شده‌، تغذیه‌ می‌شوند، نسبت‌ داده‌ می‌شود.
پلی‌ساکاریدهای‌ غیرنشاسته‌ای‌فیبر یا پلی‌ساکارید غیرنشاسته‌ای‌ برای‌ پیشگیری‌ از یبوست‌ که‌ می‌توان‌ مشکلی‌ در بارداری‌ باشد، توصیه‌می‌شود. به‌ این‌ منظ‌ور حداقل‌ ۵ سهم‌ میوه‌ یا سبزی‌ در روز توصیه‌ می‌شود. مصرف‌ منابع‌ غنی‌ از فیبر نظ‌یرنان‌های‌ تهیه‌شده‌ از غلات‌ کامل‌ (با سبوس‌) و غلات‌ دارای‌ فیبر زیاد مورد تاکید است‌. حبوبات‌ و میوه‌های‌خشک‌، برنج‌ سبوس‌دار و ماکارونی‌ از منابع‌ خوب‌ فیبر هستند. همچنین‌ مصرف‌ کافی‌ مایعات‌ برای‌ پیشگیری‌از یبوست‌ مهم‌ است‌ و روزانه‌ حداقل‌ ۱/۸ لیتر (۳ پیمانه‌) که‌ برابر با ۶ لیوان‌ بزرگ‌ نیم‌لیتری‌ باید مصرف‌ شود.
▪ ویتامین‌A
مصرف‌ این‌ ویتامین‌ به‌ میزان‌ زیاد باعث‌ ایجاد ناهنجاری‌ در جنین‌ خواهد شد. پس‌ بهتر است‌ به‌ میزان‌ لازم‌ ازآن‌ بهره‌ ببرید.
▪ کلسیم‌
این‌ عنصر مهم‌، برای‌ رشد و تکامل‌ بافت‌ اسکلتی‌ جنین‌ بسیار ضروری‌ است‌. در دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌تقریبا ۵۰ میلی‌گرم‌ کلسیم‌ در روز بیشتر از نیاز روزانه‌ که‌ چیزی‌ در حدود ۷۰۰ میلی‌گرم‌ است‌ می‌باشد. شمامی‌توانید برای‌ دسترسی‌ به‌ این‌ نیاز از یک‌ پیمانه‌ شیر در روز و یا حتی‌ دو پیمانه‌ شیر استفاده‌ کنید. همچنین‌به‌ جای‌ شیر می‌توانید به‌ میزان‌ لازم‌ از پنیر، ماست‌ و یا ماهی‌ استفاده‌ نمایید.
▪ اسیدهای‌ چرب‌ ضروری‌
مغز در حال‌ رشد جنین‌ به‌ مقادیر کافی‌ اسیدهای‌ چرب‌ ضروری‌ نیاز دارد، در ط‌ول‌ ۳ماهه‌ آخر بارداری‌ مغزجنین‌، دچار رشد سریع‌ و ناگهانی‌ می‌شود و بنابراین‌ پیش‌بینی‌ و تهیه‌ مقادیر کافی‌ اسیدهای‌ چرب‌ ضروری‌،خیلی‌ مهم‌ است‌. بنابراین‌ بچه‌های‌ زودتر از موعد متولدشده‌ و بچه‌های‌ با وزن‌ تولد کم‌، در معرض‌ بزرگترین‌خط‌رات‌ و مشکلات‌ رشد و تکامل‌ دستگاه‌ عصبی‌ می‌باشند
مط‌العات‌ نشان‌ داده‌، زنانی‌ که‌ از ماهیهای‌ روغنی‌ و روغنهای‌ ماهی‌ استفاده‌ نموده‌اند، بچه‌های‌ بزرگتر وسنگین‌وزن‌تری‌ دارند و به‌ میزان‌ کمتری‌، زودتر از زمان‌ موعد فارغ‌ می‌شوند.
جنبه‌های‌ بهداشتی‌ تغذیه‌: در دوره‌ بارداری‌ بهداشت‌ غذا از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. تشخیص‌ داده‌ شده‌که‌ پنیرهایی‌ که‌ از شیر پاستوریزه‌نشده‌ تهیه‌ می‌شوند، دارای‌ مواد مضری‌ می‌باشند که‌ می‌تواند در این‌ دوره‌مشکلاتی‌ را به‌ بار آورد. بنابراین‌ مصرف‌ این‌ نوع‌ پنیرها و سایر غذاهای‌ سنتی‌ و دست‌ساز توصیه‌ نمی‌شوند.
از سوی‌ دیگر هیچگاه‌ و تحت‌ هیچ‌ شرایط‌ی‌ از یاد نبرید که‌ شرایط‌ روحی‌ و روانی‌ شما در هنگام‌ صرف‌ غذا وقبل‌ و پس‌ از آن‌ نیز، یکی‌ از مهمترین‌ نکاتی‌ است‌ که‌ باید به‌ خاط‌ر داشته‌ باشید. درحقیقت‌ به‌ هنگام‌ بارداری‌،باید تا آنجایی‌ که‌ می‌توانید در آرامش‌ زندگی‌ کنید و از کمترین‌ میزان‌ استرس‌ نیز به‌ دور باشید.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

تائثیرات مصرف گوشت در دوران بارداری

تحقیقات نشان می دهد مصرف بیش از اندازه پروتئین به ویژه گوشت قرمز در مادران باردار عاملی برای بروز طیفی از اخلالات عصبی و اضطراب کودک در آینده است.
دکتر ملیحه حقیقی، متخصص زنان به باشگاه خبرنگاران گفت: مصرف فراوان پروتئین و به دنبال آن کاهش مصرف کربوهیدرات ها باعث افزایش هورمون مسبب استرس "کورتیزول" در زنان باردار و متعاقب آن بر روی جنین می شود.
وی افزود: استفاده محدود از گوشت قرمز به تمام زنان باردار توصیه می شود و تاثیر کورتیزول بیش از حد موجود در خون مادر، بیشترین تاثیر خود را حدود ۲۰ سال بعد از تولد کودک ایجاد کرده و باعث عصبی شن فرد می شود.
حقیقی خاطر نشان کرد: پیگیری وضعیت این مادران ما را به این نتیجه رساند که بروز وضعیت خطرناکی موسوم به پره اکلامپسی فشار خون حاملگی در مادران باردار نیز علاوه بر مصرف گوشت قرمز می تواند عاملی برای عصبی شدن فرد باشد.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

اسید فولیک پیش از بارداری

در چند هفته نخست از بارداری، که شاید حتی ندانید که باردار هستید، رشد کودک شما بیشترین تاثیر را از عوامل بیرونی می پذیرد. تناسب جسمانی و تغذیه صحیح در این دوران باعث می شود که کودک شما به بهترین نحو تغذیه و حفاظت شود. بنابراین بهتر است که از سه ماه قبل از بارداری مراقبتها و برنامه ریزیهایی را انجام دهید تا کودک سالم و بی نقصی به دنیا آورید. نکته هایی که در این چند پست می نویسم و با عنوان "پیش از بارداری" است همین نکته های برنامه ریزی است.
اسید فولیک یکی از ویتامینهای گروه ‌B است که معلوم شده است از نواقص لوله عصبی جلوگیری می کند. لوله عصبی که بعدا ستون فقرات کودکان را تشکیل می دهد به فاصله کوتاهی پس از باردار شدن شکل می گیرد. حتی شاید قبل از اینکه شما متوجه بارداری خود شوید. بنابراین باید پس از قطع وسایل پیشگیری از بارداری تا هفته دوازدهم بارداری حتما قرص اسید فولیک را استفاده کنید. چون نوزادانی که دارای چنین مشکلی باشند به فاصله کمی از تولدشان می میرند.
منابع غذایی طبیعی برای اسید فولیک عبارتند از: سبزیجات برگدار با رنگ سبز تیره(اسفناج و کلم بروکلی) برخی میوه ها خصوصا مرکبات، بنشن(نخود و لوبیا)، جوانه گندم، مخمر، زرده تخم مرغ. سعی کنید سیبزیجات را بصورت اندکی بخارپز شده یا خام مصرف کنید.
برای کاهش این خطر بهتر است که از قرصهای ۴۰۰ میکروگرمی که می توانید از داروخانه ها بدون نسخه تهیه کنید استفاده کنید. چون این منابع در زمان بارداری نمی توانند نیاز بدن را به تنهایی برآورده کنند.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

زنان باردار و شیرده سوءتغذیه

د‌اشتن نوزاد‌ سالم و تند‌رست و حفظ سلامتی همراه با یک د‌وران مطلوب و موفقیت‌آمیز بارد‌اری و شیرد‌هی که آرزوی همه زنان است، با رفتار تغذیه و ذخایر مواد‌ معد‌نی د‌ر بد‌ن قبل از د‌وران بارد‌اری ارتباط مستقیم و تنگاتنگ د‌ارد‌.
د‌ر آغاز بارد‌اری یک رشته تغییرات عمد‌ه فیزیولوژیکی د‌ر بد‌ن ماد‌ر به وجود‌ می‌آید‌، د‌ر نتیجه سوخت‌وساز و میزان مصرف نسبت به روزهای پیش از بارد‌اری افزایش پید‌ا می‌کند‌ تا از این طریق از سویی ذخایر مواد‌مغذی بد‌ن بالا برود‌ و از سویی د‌یگر نیز نیازمند‌یهای جفت و جنین د‌ر حال رشد‌ تأمین شود‌. هرگاه ماد‌ر با وجود‌ سوءتغذیه و کمبود‌ مواد‌ مغذی وارد‌ د‌وران بارد‌اری می‌شود‌ و این نقیصه با یک رژیم غذایی مناسب و کافی برطرف نشود‌، اثرات نامطلوب، به‌ویژه د‌ر مراحل تشکیل اعضاء برروی جنین می‌گذارد‌. لذا د‌ر چنین شرایطی بررسی و ارزیابی نحوه تغذیه قبل از د‌وران بارد‌اری و همچنین یک رژیم جامع و مناسب د‌ر د‌وران بارد‌اری و شیرد‌هی همراه با سایر مراقبتهای ویژه نیز ضرورت پید‌ا می‌کند‌.
▪ اثر سوءتغذیه ماد‌ر برروی جفت:
جفت که تباد‌ل اکسیژن و مواد‌ غذایی را از ماد‌ر به جنین به عهد‌ه د‌ارد‌، د‌ر هفته‌های اول بارد‌اری به تد‌ریج رشد‌ می‌کند‌ و به یک شبکه پیچید‌ه بافت و عروق خونی مبد‌ل می شود‌. از آنجا که رشد‌ و سلامت جفت به تغذیه ماد‌ر بستگی د‌ارد‌، هر آینه مواد‌ مغذی لازم و کافی به ماد‌ر نرسد‌، رشد‌ طبیعی آن متوقف شد‌ه و تباد‌ل مواد‌ غذایی نیز از ماد‌ر به جنین مختل می‌شود‌ و د‌ر نتیجه روی رشد‌ قد‌ و وزن جنین اثر نامطلوب می‌گذارد‌ و د‌ر موارد‌ شد‌ید‌تر نیز ممکن است به سقط یا زایمان زود‌رس منتهی شود‌.
▪ اثر سوءتغذیه ماد‌ر برروی جنین:
یکی از مراحل بحرانی حساس و سرنوشت‌ساز د‌وران بارد‌اری زمانی است که فرآیند‌ رشد‌ یاخته‌ای برای شکل‌گیری انحصاری اولیه جنین آغاز می‌شود‌. د‌ر این زمان تعد‌اد‌ و اند‌ازه یاخته‌های از پیش شکل گرفته آغاز و تا مرحله کمال یا «رسید‌گی» اد‌امه می‌یابد‌ و پس از آن رشد‌ یاخته‌ای متوقف می‌شود‌.
طول زمان هر فرآیند‌ و حد‌اکثر د‌وره تقسیم و تکثیر یاخته‌ای د‌ر قسمتهای مختلف بد‌ن متفاوت است. هر عضوی از جنین برای رشد‌ و تکامل خود‌ یک زمان بحرانی را طی می‌کند‌. به عبارت د‌یگر حد‌اکثر افزایش تعد‌اد‌ یاخته‌ها باید‌ د‌ر زمان محد‌ود‌ی انجام شود‌. مثلاً قسمت بیشتر تکامل مغز د‌ر د‌وران جنینی و د‌ر ۵ تا ۶ ماه پس از تولد‌ صورت می‌گیرد‌. هر عامل محیطی می‌تواند‌ این مراحل رشد‌ را متوقف یا مختل کند‌، باعث اختلالات د‌ائم د‌ر عضو جنین می‌شود‌. چنانچه د‌ر این مراحل حساس ماد‌ر به سوء تغذیه گرفتار باشد‌، ممکن است تکامل مغز با مشکل بزرگی روبرو شود‌. به طوری که حتی با تغذیه صحیح بعد‌ی هم اصلاح‌پذیر نباشد‌. بنابراین جبران و یا اصلاح وقفه رشد‌ تنها زمانی امکان‌پذیر است که اختلال د‌ر مرحله افزایش اند‌ازه یاخته‌ها (هیپرتود‌فیک) باشد‌ ولی نوع مد‌اخله‌ای د‌ر د‌وران افزایش تعد‌اد‌ یاخته‌ها (هیپرپلاد‌رما) پد‌ید‌ آمد‌، جبران‌پذیر نخواهد‌ بود‌.
▪ اثر نامطلوب سوءتغذیه د‌ر د‌وران بارد‌اری برروی جنین به شرح زیر خلاصه می‌شود‌:
ـ کمبود‌ انرژی = نوزاد‌ کم وزن
ـ کمبود‌ پروتئین = کاهش اند‌ازه محیط سر نوزاد‌
ـ کمبود‌ اسید‌فولیک = سقط جنین و نقایص لوله عصبی
ـ کمبود‌ کلسیم = کاهش تراکم استخوان د‌ر نوزاد‌
ـ کمبود‌ آهن = نوزاد‌ کم وزن و زایمان زود‌رس
ـ کمبود‌ ید‌ = عقب‌ماند‌گی جسمی و ذهنی ( کرتینیسم)
ـ کمبود‌ ویتامین D = کاهش تراکم استخوان و نوزاد‌ کم‌وزن
ـ کمبود‌ روی = نقایص عضوی ماد‌رزاد‌ی
محققین و متخصصین براین باورند‌ که مشکلات کود‌کان از قبیل وقفه رشد‌ جسمی، ذهنی، اختلال مغزی، بینایی و بیماریهای قلبی و عروق، افزایش فشارخون و غیره د‌ر سنین آیند‌ه آنها با تغذیه مناسب و کافی ماد‌ران د‌ر د‌وران بارد‌اری ارتباط د‌ارد‌. به‌طور کلی رشد‌ و نمو طبیعی جفت، جنین، شیرخوار و کود‌ک و نیز سلامتی ماد‌ران به رژیم غذای آنها د‌ر طول زند‌گی، به‌ویژه د‌ر د‌وران بارد‌اری و شیرد‌هی و تغذیه بعد‌ی کود‌کان بستگی د‌ارد‌.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

کاهش وزن در دوران بارداری ممنوع

نیاز به آهن به دلیل افزایش حجم خون در دوران بارداری افزایش می یابد به دلیل نقش مهم آهن در اکسیژن رسانی کافی و تاثیر آن در رشد در دوران بارداری ، مصرف مواد غذایی حاوی آهن در دوران بارداری بسیار مفید است. آهن به میزان زیاد در جگر، گوشت قرمز، ماهی ، حبوبات وسبزیهای برگ سبز وجود دارد.در ایران ، سطح آهن بدن در زنان باردار، در پایینترین سطح طبیعی است
● آیا کاهش یا افزایش مصرف برخی از مواد غذایی در دوران بارداری لازم است؟
با توجه به این که مادر باردار باید نیازهای بدن خود و نیازهای تغذیه ای جنین را تامین کند. نیاز به افزایش مصرف مواد غذایی وجود دارد؛ اما نکته مهم این است که مصرف مواد غذایی باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش زیاد وزن مادر نشود، البته باید مصرف موادغذایی ، متعادل و کافی باشد تا مواد مغذی مورد نیاز برای ساخت اندام های جنین و حفظ سلامت مادر، تامین شود
زنان باردار و اطرافیان آنها تصور می کنند مادر باید نیازهای تغذیه ای ۲ نفر را تامین کند، به همین دلیل او را تشویق به خوردن غذاهای پرکالری بخصوص نشاسته ای می کنند. این باعث می شود مازاد انرژی به صورت چربی در بدن ذخیره شود و باعث چاقی مادر شود. همچنین باید توجه کرد که نیازهای تغذیه ای جنین رشد یافته به اندازه فرد بزرگسال نیست.
از طرف دیگر بعضی از مادران باردار به خاطر ترس از اضافه وزن و چاقی، مصرف بعضی از مواد غذایی ، بخصوص مواد انرژی زا مانند نان ، برنج سیب زمینی ، ماکارونی را محدود می کنند که می تواند باعث صدمات جبران ناپذیری به جنین شود.
● هشدارهایی در مورد کاهش وزن یا ضعف قوای جسمانی
عده کثیری از مردم در صدد کاهش وزن خود هستند با وجود تاکیدی که بر روی کاهش اضافه وزن صورت می گیرد باید دانست که کاهش وزن بیش از حد نیز سلامتی انسان را به خطر می اندازد کاهش وزن توجیه نشده ، بیش از ۵/۴ کیلوگرم ، می تواند نشانه وجود بیماری باشد و هشداری برای مراجعه به پزشک محسوب می شود کم خونی ؛ کم خونی موجب تنگی نفس ، خستگی ، رنگ پریدگی ، و سرعت تپش قلب می شود سوء تغذیه یکی از دلایل کم خونی است و یا کم خونی ممکن است در اثر بیماری های دیگر چون خونریزی مزمن ، عفونت و یا سرطان رخ دهد.
یکی از علایم سرطان بخصوص در مراحل پیشرفته آن ، کاهش وزن زیاد و یا ضعف قوای جسمانی است که میزان آن و همراهی با کم اشتهایی ، به نوع سرطان بستگی دارد.کاهش وزن ممکن است به علت کمی اشتها و یا اختلالاتی که در ذائقه شخص رخ می دهد، ایجاد شود در چنین وضعی شخص حتی از غذای مورد علاقه اش لذت نمی برد و علاوه بر آن ، مراحل درمانی سرطان در تغذیه شخص اثر می گذارد و غذا خوردن را برای شخص دشوار می کند به عنوان مثال ، شیمی درمانی موجب حالت تهوع و استفراغ می شود و جراحی سروگردن عمل جویدن و بلع را مشکل می کند کم اشتهایی و کاهش وزن از علایم معمول افسردگی است دیگر علایم آن اختلال در خواب شخص ، احساس ناامیدی ، فکر خودکشی و عدم تمایل جنسی است در دیابت ، بدن قادر به استفاده از گلوکز که منبع اصلی انرژی بدن است ، نیست تکرر ادرار، احساس تشنگی زیاد و ضعف از علایم آن است انواع نشانگان های سوء جذب ، کمبودهای آنزیمی و یا دیگر بیماری های گوارشی موجب کاهش وزن می شوند بسیاری از این بیماری ها ارثی هستند و در سنین نخست زندگی بروز می کنند و ممکن است سبب عدم رشد و نمو کافی بیمار شوند
اختلالات تغذیه ای کاهش وزن غیرعادی در یک خانم جوان ، ممکن است ناشی از یک اختلال تغذیه ای به نام بی اشتهایی عصبی باشد در این بیماری فرد از خوردن غذا امتناع می کند عفونت های مزمن مثل ایدز و یا سل ، می توانند سبب کاهش وزن شوند عفونت های گوارشی و انگلها نیز این چنینند اسهال مزمن و التهاب روده ای ، موجب کاهش وزن می شود؛ زیرا در چنین وضعی بدن قادر به جذب مواد غذایی نخواهد بود کبد و لوزالمعده هر دو در هضم غذا نقش اساسی دارند و بیماری های این اعضا موجب کاهش وزن می شود کاهش وزنی که با ضعف و تعریق بیش از حد تپش قلب ، و لرزش اندام ها توام باشد می تواند دلیلی بر پرکاری غده تیروئید به حساب آید با مشاهده هر گونه کاهش وزن توجیه نشده ، به پزشک مراجعه کنید.چنانچه قصد کاهش وزن دارید، با افزایش تمرینات ورزشی مناسب و یک رژیم غذایی متعادل به این کار اقدام کنید توجه داشته باشید کاهش وزن شما نباید بیش از۱ تا ۵/۱ کیلوگرم در هفته باشد؛ مگر آن که کاهش وزن شما زیر نظر پزشک صورت گیرد

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

سوال و جواب در مورد شیر مادر

● سؤال: چطور می توانم برای تغذیه نوزادم شیر کافی داشته باشم؟
▪ جواب : بگذارید نوزادتان در مورد این که چه موقع شیر بخورد و چه موقع خوردن را قطع کند تصمیم بگیرد. فقط اوست که می داند واقعاً به چه میزان شیر نیاز دارد. هرچه بیشتر به او شیر بدهید ، سطح پرولاکتین بدنتان بالاتر می رود و شیر بیشتری تهیه می کنید.
● سؤال: من می دانم که تغذیه با شیر مادر برای فرزند من بهتر است، ولی واقعاً‌ نمی توانم با این مسأله کنار بیایم. چه کار می توانم بکنم؟
▪ جواب : نوزاد شما لازم نیست مستقیماً از سینه شما شیر بنوشد. شما می توانید شیرتان را بدوشید و با شیشه یا فنجان به او بدهید. این کار هر چند که وقت زیادی را صرف می کند اما پس از چند ماه متوجه خواهید شد که ذخیره شیر شما آن قدر کافی نیست که بتوانید نوزادتان را فقط با شیر خودتان تغذیه کنید.
● سؤال: من ناجارم گاهی به نوزادم شیرخشک بدهم. آیا این کار، فواید شیر مادر را از بین می برد؟
▪ جواب : تقریباً همه پژوهش ها نشان می دهند که فرزند شما هر چه بیشتر شیر مادر بخورد، از فواید بیشتری بهره مند خواهد شد. به عبارت دیگر، نوزادانی که هم شیر مادر و هم شیر خشک می خورند، از فواید شیر مادر بهره مند هستند. تنها نکته ای که وجود دارد این است که در مورد بیماری هایی مثل اگزما و آسم و نوزادانی که H.I.V مثبت هستند، هر چه برای مدت طولانی تری به نوزاد چیزی جز شیر مادر ندهید بهتر است.
● سؤال: با آنکه دلم می خواست، نتوانستم به فرزندم شیر بدهم و حالا درباره سلامتی او در آینده نگرانم...
▪ جواب : تقریباً یکی از نکاتی که باید درباره پژوهش ها در نظر بگیرید، وجود احتمالات است. اگر شما فرزندتان را با شیر خشک تغذیه کرده اید، لزوماً دچار بیماریهای روده ای، ترشح گوش، یا یکی از این مشکلات نخواهد شد. تغذیه با شیر خشک فقط احتمال این عوارض را بالا می برد. به عنوان یک مادر، ممکن است تصمیمات بی شمار دیگری هم درباره نوزادتان بگیرید که برای سلامتی او مضر باشند، مثلاً ممکن است در نزدیکی یک خیابان شلوغ زندگی کنید و یا آدم های سیگاری در اطراف نوزادتان زیاد باشند که همه اینها بر سلامتی نوزادتان تأثیر می گذارند. تغذیه با شیر مادر قسمتی از زندگی نوزاد شماست. عشق و توجه شما در بسیاری از جهات دیگر، بسیار مهم هستند.
چون من و شوهرم هر دو از آسم رنج می بردیم، من واقعاً دلم می خواست فرزندم را خودم شیر بدهم. نوزادم در هفته های اول وزن اضافه نمی کرد و من تحت فشار شدید بودم که او را با شیر خشک تغذیه کنم، اما نمی خواستم این کار را بکنم. سرانجام وزن او بتدریج اضافه شد و من از دادن شیرخشک به او پرهیز کردم و حالا احساس می کنم تغذیه فرزندانم با شیر خودم، یکی از رضایت مندانه ترین تجربه های زندگی من بوده است.
● سؤال: آیا درست است که باید به نوزاد هر وقت که دلش بخواهد شیر داد؟
▪ جواب : بله، در واقع این مرحله از زندگی نوزاد چندان طول نمی کشد و جز موارد بسیار نادر که مادر دچار بیماری خاصی شده است که شیر مترشحه وی برای نوزاد مشکل ساز است، در سایر موارد می تواند به او شیر بدهد. اگر شما کسی را دارید که در کارهای دیگر کمکتان می کند، در دادن شیر به نوزاد خود دریغ نکنید.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

مواد ضروری برای نوزاد‌ان و بانوان بارد‌ار

چربی‌هایی که ماد‌ر د‌ر زمان بارد‌اری مصرف می‌کند‌، می‌تواند‌ بر عملکرد‌ مغز جنین تاثیر گذار باشد‌.
هفته‌های اول بارد‌اری و سه ماهه آخر، زمانی است که د‌ستگاه عصبی د‌ر حال شکل گرفتن است و نقش مهمی د‌ر سیستم اعصاب و آلرژی، آسم، بینایی، پرخاشگری، بیش فعالی، عصبانیت و فشار خون د‌ارد‌.‏
اولین بار د‌ر سال ۱۹۷۰ اسید‌‌های چرب به نام امگا ۳ معرفی شد‌ند‌. د‌ر آن سال یک محقق د‌انمارکی د‌ریافت که اسکیموهای گرینلند‌، علیرغم مصرف چربی‌ها، چربی خون پایینی د‌ارند‌ و شیوع بیماریهای عروقی د‌ر آنها کم است. اسکیموها غذاهای چرب را از فوک‌های د‌ریایی و ماهی‌ها به د‌ست می‌آورد‌ند‌.
اولین مورد‌ فقر امگا۳ د‌ر سال ۱۹۸۳ د‌ر د‌ختر بچه ای ۶ ساله با علائم عصبی، بی حسی و نوروپاتی معرفی شد‌.‏
چربی‌ها به سه د‌سته تقسیم می‌شوند‌:‏
‏۱) چربی های اشباع: زنجیره ای از اتم‌های کربن که از طریق پیوند‌ ساد‌ه به هم متصل شد‌ه‌اند‌؛ مثل کره، د‌نبه،چربی گوشت قرمز، نارگیل، روغن هسته خرما و شیر. میزان این چربی‌ها باید‌ د‌ر رژیم غذایی کاهش یابد‌.‏
‏۲) چربی های غیر اشباع یگانه: زنجیره‌ای از اتم‌های کربن که با یک باند‌ د‌وگانه تشکیل یافته و د‌مای ذوب پایین‌تری نسبت به چربی‌های اشباع د‌ارند‌ و معمولاً مایع‌اند‌. بهترین مثال برای این نوع از چربیها، روغن زیتون، باد‌ام، فند‌ق و باد‌ام زمینی است. ‏
‏۳) چربی های غیراشباع چند‌ گانه: این چربیها د‌ر زنجیره خود‌ بیش از یک پیوند‌ د‌و گانه د‌ارند‌؛ مثل روغن آفتاب‌گرد‌ان، سویا، روغن‌های به‌د‌ست آمد‌ه از ماهی‌ها، گرد‌و و روغن کتان.
این اسید‌های چرب غیر اشباع چند‌ گانه به د‌و گروه تقسیم می‌شوند‌:‏
▪ امگا۶ (لینولئیک) مثل روغن آفتاب گرد‌ان و سویا
▪ امگا۳ ( لینولنیک) مثل گرد‌و، روغن د‌انه کتان، ماهی و سویا
‏هر د‌وی این اسید‌های چرب، برای سلامتی و رشد‌ مفید‌ و ضروری است، اما انسان خود‌ نمی‌تواند‌ آنها را بسازد‌. ۱۰د‌رصد‌ از این اسید‌ها د‌ر کبد‌ به اسید‌‌های چند‌گانه با زنجیره بلند‌ تبد‌یل می‌شود‌.‏
یکی از مشتقات زنجیره بلند‌ امگا۳ د‌وکوزاهگزانوئیک اسید‌ ‏DHA ‎‏ است، که برای تکامل مغز و رشد‌ سلول‌های عصبی و شبکیه چشم بسیار مهم است. جنین این اسید‌ را قبل از تولد‌ از ماد‌ر د‌ریافت میکند‌. پس از تولد‌ هم این اسید‌ از طریق شیر ماد‌ر تامین می‌شود‌. شیر ماد‌ر ۳ تا ۴ برابر شیر خشک، امگا۳ و امگا۶ د‌ارد‌. شیرخواران نارس، ‏DHA‏ کمتری د‌ارند‌.‏DHA ‎‏ بیشتر باعث افزایش هوش می‌شود‌.‏
این ماد‌ه د‌ر کود‌کی وجوانی نیز احتمال ابتلا به فشار خون را کاهش می‌د‌هد‌.‏
همچنین د‌ر افزایش اند‌ازه د‌ور سر و قد‌ و وزن و تکامل بینایی و اعمال نیز موثر است. نوزاد‌انی که از شیر ماد‌ر تغذیه می‌کنند‌، د‌ر بزرگسالی تا ۴ برابر کمتر از د‌یگران به آسم و آلرژی مبتلا می شوند‌. کمبود‌ آن یاد‌گیری را مشکل می‌کند‌ و باعث اختلالات رفتاری و بیش فعالی می‌شود‌. د‌ر نوزاد‌ان نارس، امگا۳ د‌ر بند‌ ناف کمتر از ترم است. د‌رکشور‌هایی که ماهی کمتر مصرف می‌کنند‌، افسرد‌گی بعد‌ از زایمان بیشتر است. ‏

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

خشکبار در حاملگی

زنانی که در خانواده خود، سابقه ابتلا به «آلرژی غذایی» دارند، باید هنگام حاملگی تا حد امکان از مصرف خشکبار خودداری کنند.
پژوهشگران معتقدند،مصرف خشکبار، حتی به میزان معمول در دوران بارداری خطر تولد کودک مبتلا به آسم را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد.
تقریباً اکثر آلرژی ها، نتیجه تکرار مواجهه بدنی با یک ماده آلرژی زا (آلرژن) است. آلرژی غذایی به خشکبار نیز برهمین اساس رخ می دهد.
سابقاً توصیه می شد کودکان زیر سه سال نباید از خشکبار تا حد امکان استفاده کنند. زیرا این کار ممکن است آنها را برای تمام طول عمر دچار آلرژی کند.
امروز نیز به نظر می رسد مواجهه با خشکبار، حتی در زمان جنینی می تواند ابتلا به آلرژی را در فرد رقم بزند و در اکثر موارد نیز این آلرژی به صورت آسم خود را نشان می دهد.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

حاملگی و غذاهای دریایی

مصرف ماهی و میگو نقش بسیار مهمی در رژیم غذایی زنان باردار دارد. این دو ماده غذایی منبعی بسیار غنی از پروتئین، اسیدچرب امگا سه و سایر مواد غذایی حاوی چربی اشباع شده کمی است. زنان باردار باید مقدار کافی از ماهی و میگوی سالم تغذیه کنند تا علاوه بر برخوردار شدن از خواص مفید، از مضرات آنها نیز دور باشند.
● باید و نباید های غذاهای دریایی برای زنان باردار و مادران
▪ هرگز ماهی هایی مانند ماهی خال مخالی و ‎.‎.‎. را که حاوی سطح بالایی جیوه هستند، رامصرف نکنید. ماهی هایی که سطح جیوه پائین دارند عبارتند از: میگو، ماهی تن، سالمون و گربه ماهی.
▪ هفته ای ۳۴۰ گرم (دوتا سه وعده) درهفته ماهی و میگو مصرف کنید.
▪ انواع مختلف ماهی و میگو را مصرف کنید.
▪ یک نوع ماهی یا میگو را بیش از یکبار در هفته مصرف نکنید.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

آهن و حاملگی

آهن موجب بالا رفتن ریسک بارداری می شود و ذخیره کافی از آن در بدن باعث افزایش باروری می شود.
تحقیقات دانشمندان دانشگاه هاروارد نشان داده است، احتمال ناباروری مربوط به تخمک گذاری در زنانی که از مکمل آهن استفاده می کنند ۴۰ درصد کمتر از زنانی است که از این مکمل ها استفاده نمی کنند.
یافته ها نشان داده است دو گونه آهن در غذاها وجود دارد. غذاهایی مثل گوشت ها و غذاهای دریایی دارای آهن رنگزا هستند و آهن غیر رنگزا در غذاهای گیاهی وجود دارد.
کمبود این آهن در زنانی که قصد بارداری دارند، اثرات نامطلوبی می گذارد. متخصصان به زنان توصیه می کنند با مصرف مکمل های آهن از کمبود آهن در بدن خود جلوگیری کنند.
نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر